Teknoloji Tasarım Nedir

teknoloji tasarım
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

Teknoloji  Tasarım nedir sorusuna cevap verebilmek için öncelikle teknoloji ve tasarım kavramlarını ayrı ayrı tanımlayalım. Sonra Teknoloji ve Tasarım kavramlarının birbirleri ile ilişkisini ortaya koyup teknoloji tasarım nedir sorusunu cevaplayalım.

Teknoloji Nedir?

Teknoloji kelimesi günümüzde çok sık kullandığımız bir kelimedir.  Çağımız teknolojik gelişmelerin hızla ilerleme katettiği bir çağdır. Günümüzde medyada her gün yeni teknolojik gelişmeler ile ilgili haberleri görüyor ve izliyoruz.  Teknolojik gelişmelerde amaç hayatı kolaylaştırmaktır. Teknoloji ile karşılaştığımız sorunlara çözümler üretilir.

teknoloji nedir

Teknoloji kelimesi Latince’de “Technoslogos”dur. Buradaki “techne” kelimesi yapmak anlamına gelirken “logos” kelimesi de bilmek anlamına gelmektedir. Alet edevat gibi şeylerin yapılması için gereken bilgi ve yeteneği ifade etmektedir.

Teknoloji mal ve hizmetlerin üretiminde ve üretime yönelik amaç ve araçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yetenek, yöntemler, işlemler ve tekniklerin derlenmesi ve bilimsel araştırmalarıdır.

Teknoloji insanlık tarihinde, bilim ve mühendislikte önce var olmuş bir kavramdır. Bilimin uygulama ile gerçekleştirilmiş hali olarak teknoloji görülebilir. Teknoloji ile insanların ihtiyaçları için gerekli olan araç ve gereçlerin üretilmesi sağlanır. Teknoloji ile insanların hayatlarını kurtaracak gelişmelerin yanısıra maalesef aksi yönde insanların hayatlarını sona erdirecek ürünlere de sebep olabilmektedir. Sonuçta teknoloji amaca yönelik ürünler ortaya çıkartır.

Üretim yöntemlerinin, yeteneklerin bir araya gelmesini sağlayan bilgi ve birikimde teknoloji olarak ifade edilmektedir. Teknoloji günümüzde hayatımızın her alanında varlık göstermektedir. Teknolojik ürünler ile  vasıtasıyla hayatımız günden güne daha da kolay hale gelmektedir. Teknolojinin sağladığı avantajlar nedeniyle  teknolojik ürünler üzerinde çalışmalar artarak devam etmektedir.  Teknoloji sayesinde üretim artmış, mesafeler kısalmış, bilgi tüm dünyaya yayılmış, gelişmiş düzeyi artmış, kişilerin yaşamları kolaylaşmıştır. Tabi ki insanların olumsuz amaçlarına yönelik teknolojik ürünlerde artarak bir taraftan da maalesef bir anda bir çok yaşamı yok edecek çok güçlü silahlar üretilmiştir.  Tabi ki bu sorunun çözümü içinde yine teknolojik koruyucu ürünlerde geliştirilmeye, tasarlanmaya ve üretilmeye devam etmektedir.

Tasarım Nedir?

Türkçede Tasarım kelimesi, ingilizce ve Fransızca ki “design” kelimesinin karşılığıdır. Tasarım, “tasarı” kelimesinden türetilmiştir. Tasarı düşünmek ve planlamaktır. Yeni bir ürün yada hizmet için düşünerek, plan yaratma ve geliştireme süreci tasarlamak olarak tanımlanmaktadır.

tasarım nedir

Tasarım; bir fikri, ürün veya hizmeti daha önceden farklı gelişmiş bir amaca yönelik, yeni bir sonuca ulaştırmak için planlanarak yapılan zihinsel ve görsel çalışmalardır.

Tasarım, bir sorunun çözümüne yönelik zihinde planlama ile geliştirilmiş fikrin, biçime dönüşmüş halidir.  Evler, ulaşım araçları, mutfak eşyaları, mobilyalar, elektronik cihazlar, makinalar, hizmetler vb bir çok şey çizimle veya diğer yöntemler ile tasarlanabilir.

Tasarımlarda, çizgiler, yön, renkler, oran orantı, ton, doku, biçim gibi elemanlar kullanılır. Tasarım süreci kısaca problem tanımlama ve çözüm önerme sürecidir. Tasarım; endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre tasarımı gibi alanlardan oluşur

İnsanlar neden Tasarım yapma ihtiyacı duyar?

Burada tasarım yapmak için bir çok neden olabilir. Bazen bir ürünü daha estetik ve kullanışlı hale getirmek için tasarım yapmaya ihtiyaç duyulabilmektedir. Örneğin otomobiller icat edilmişlerdir. Yalnız sürekli olarak görsel olarak, donanım olarak daha iyi hale getirmek için tasarım geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Tasarımlar neticesinde görsel olarak etkileyici ve konforlu araçlar üretilmektedir.

İnsanlar sorunlarına çözüm bulmak için tasarımlar yaparlar. Kendi yaşamımızda ve dünya genelinde karşılaştığımız bir çok sorun vardır. Bu sorunların çözülmesi hayatımızı daha yaşanılır hale getirmektedir.  Sağlık alanındaki karşılaştığımız sorunları düşünelim. Örneğin şeker hastalarının şeker seviyesini kendilerinin ölçebilmesi için teknolojiler tasarlanmıştır. Böylece kişiler kolay bir şekilde şeker seviyesini ölçerek tedbir alabilmektedir. Üstelik bu alandaki çalışmalarda devam etmektedir. Uzaktan uyarı sistemleri gibi şeker seviyesi algılayıcılarını ilgili birimlere uyarı yapmasına sağlamak gibi.  Sonuç olarak eğitim, sağlık, çevre koşulları, yaşam alanlarımız gibi bir çok alanda sorunlarla karşılaşmaktayız. Bu sorunların çözümleri içinde sürekli olarak ürünler tasarlanmaktadır.

Rekabetin ülkeler ve firmalar açısından öneminden yola çıkılarak tasarımlar yapılmaktadır.  Firmalar bulundukları ülke içinde veya dünyada rakip firmalara göre üstün ürünler ortaya çıkartarak kazançlarını artırmaya ve daha çok kar elde etmeye çalışırlar.

Teknoloji Tasarım Nedir?

Teknoloji Tasarım kavramlarını incelediğimizde birbiri ile bağlantılı kavramlar olduğunu görürüz. Teknoloji Tasarım nedir sorusuna tasarım ile teknolojinin birlikteliği il elde edilen sonuçlardır diyebiliriz.

teknoloji tasarım nedir

Teknoloji Tasarım; Teknoloji Tasarım kavramlarının,  ihtiyaç ve sorunların çözüme yönelik süreçte, birlikte kullanılmasıdır.  Günümüzde bu iki kelime sık sık birlikte telaffuz edilir hale gelmiştir.

Bu iki kelime birlikte sık sık ifade edilmeye başlanmıştır. Çünkü bu iki kavramın, birlikte uygulanması ile ortaya çıkan ürünler; teknik, estetik açıdan verimli sonuçlar ortaya çıkartmaktadır.

Konuyu daha net bir şekilde anlamak için Teknoloji ve Tasarım arasındaki ilişkiyi analiz edelim

Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki :

Teknoloji ve tasarım birbiriyle iç içe olan kavramlardır. Tasarlanan şey sonrasında uygulama ile gerçekleştirilir. Teknolojinin gerçekleşmesi için tasarım yapılması gerekir. Örneğin teknolojik bir alet olan buzdolabını ele alalım. Öncelikle boyutlarını, rengini, dokusunu, biçimini ve diğer özelliklerini tasarlamak gerekir. Sonrasında ise nasıl gerçekleştireceğimizi tasarlar, planlar ve uygulama neticesinden ürün haline getiririz.

Teknoloji ve Tasarım kavramlarından birisindeki gelişmeler diğerinin gelişmesini beraberinde getirir.  Yeni ürün tasarımlarını gerçekleştirmek için gerekli olan teknolojik gelişmeler olmasa üretimde gerçekleşmezdi. Hali hazırda bazı fikirler ve ürün tasarımları şimdiki teknolojik gelişmelerin o ürünü üretebilecek kadar gelişmemiş olmasından dolayı gerçekleştirilememektedir.  Sonuç olarak teknolojinin gelişmesi ile var olan ürünlerde gelişmekte veya yeni ürünler tasarlanıp üretilebilmektedir.

error: İçerik korunmaktadır !!