7. A. Teknoloji ve Tasarımın Temelleri

7. A. Teknoloji ve Tasarımın Temelleri7. A. Teknoloji ve Tasarımın Temelleri
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersinde ilk Öğrenme alanı “Teknoloji ve Tasarımın Temelleri” dir. Bu öğrenme alanında iki ünite vardır. Bu iki ünite ile ilgili açıklama ve kazanımlar aşağıda belirtilmiştir.

7.A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

7.A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri, ayrıca günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlerinde öğrendiklerini kullanmaları amaçlanmıştır.

7. A. 1. 1. Teknoloji ve tasarım ile ilişkili kavramları tanımlar.

Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, endüstri ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulur. Tasarımın endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre tasarımı alanlarından oluştuğu üzerinde durulur.

7. A. 1. 2. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Bir üründen hareketle, teknoloji ve tasarım kavramlarının arasındaki ilişki ve birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde durulur.

7. A. 1. 3. Teknoloji ve tasarım ürünlerine günlük hayattan örnekler verir.

Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğu vurgulanır. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde teknoloji ve tasarımın önemi üzerinde durulur.

7. A. 1. 4. Ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri değerlendirir.

Ülkemizdeki farklı alanlarda (günlük tüketim malzemeleri, ulaşım, lojistik, sivil mimari vb.) yaşanan gelişmeleri örneklendirir.

7.A. 2. Temel Tasarım

Bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.

7. A. 2. 1. Sanat/tasarım elemanlarını ifade eder.

Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken nasıl kullanılabileceği örnekler üzerinden gösterilir.

7. A. 2. 2. Sanat/tasarım elemanlarını bir ürün üzerinde gösterir.

İki veya üç boyutlu bir tasarım ürünü incelenebilir. Örneğin afiş tasarımları incelenirken çevre bilinci ve tasarruf gibi konularda sorumluluk değeri üzerinde durulur.

7. A. 2. 3. Tasarım ilkelerini bir ürün üzerinde göstererek açıklar.

Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir.

7. A. 2. 4. Çevresindeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar.

Ürün analizi ve fikir geliştirme sürecinden sonra bir tasarım ürünü çizim şeklinde yeniden yorumlanır.

7. A. 2. 5. Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.

Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim, boyama, kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma gibi bir yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulur. Ürün oluşturulurken örneğin sorumluluk değerine yer verilir.

 


error: İçerik korunmaktadır !!