8. Sınıf Mühendislik ve Tasarım Sunumu

8. sınıflar mühendislik ve tasarım sunum slayt8. sınıflar mühendislik ve tasarım sunum slayt
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Mühendislik ve Tasarımı ünitesinde, sitemizden indirerek kullanabileceğiniz sunumlarda, Mühendislik nedir, Mühendislik dalları nelerdir? Mühendislik tasarım süreci nasıl işler? Mühendislik tasarımında ki sınırlılıklar nelerdir? gibi konular yer almaktadır. Öğrenciler bu bilgiler ışığında kendi tasarımlarını, maket uygulamalarını daha rahat yapabileceklerdir. 

Emeği geçenlere Teşekkürler

8. C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

8. C. 3. Mühendislik ve Tasarım

🎬 8. C. 3.  Mühendislik ve Tasarım Sunumu için Tıklayınız.➡

🎬 Mühendislik Tasarımı 2 Sunumu için Tıklayınız.➡

🎬 Mühendislik ve Tasarımı 3 Sunumu için Tıklayınız.➡

Hazırlayan (3): Işıl YAŞAR (Teşekkürler)

Bu ünitede öğrencilerin mühendislik ve tasarım ilişkisi, robotik teknoloji ve mühendislerin kullandığı tasarım süreci hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

8. C. 3. 1. Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.

Mühendislik alanları ile tasarım boyutu arasındaki ilişki üzerinde durulur.

8. C. 3. 2. Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından ilişkilendirir.

8. C. 3. 3. Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.

Tasarım sürecinde dikkate alınması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe gibi sınırlılıklardan
bahsedilir.

8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.

İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç yahut problemi, iş birliği ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirilmesi üzerinde durulur.