8. Sınıf Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu

8. sınıf özgün ürünümü tasarlıyorum sunu slayt8. sınıf özgün ürünümü tasarlıyorum sunu slayt
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi Özgün Ürünümü Tasarlıyorum ünitesinde, öğrencilerin teknoloji tasarım dersi ve diğer ders bilgileri ve yaşamlarından edindikleri bilgi ve birikimleri, bir sorunun çözümü veya ihtiyacın karşılanmasına yönelik fikirler geliştirerek, tasarlamaları ve üretmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler ortaya koydukları ürünleri, aynı zamanda pazarlama teknikleri ile satışa hazır hale getirmeye çalışacaklardır. İcat olacak, geliştirilecek çok konu var.  Önemli olan tasarım sürecine uygun olarak çaba göstermektir. Aşağıdaki slaytları indirerek,  özgün ürününüzü nasıl tasarlayacağınız hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Emeği geçenlere Teşekkürler

8. D. TASARIM ve TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

8. D. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

🎬  Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu için Tıklayınız.➡

🎬  Özgün Ürünümü Tasarlıyorum – 2  Sunumu için Tıklayınız.➡

Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün tasarlamaları, geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.

8. D. 1. 1. Günlük hayatta karşılaştığı tasarım problemlerini örneklerle açıklar.

8. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.

Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarının kullanılması, benzer örneklerin araştırılarak mevcut çözümlerin tartışılması, araştırma sonuçlarına göre tasarım problem tanımının yeniden yapılandırılması ve özgün tasarım fikrinin geliştirilmesi üzerinde durulur.

8. D. 1. 3. Tasarım planlama sürecini uygular.

Tasarım planlanırken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması; problemin çözümüne yönelik metot ve tekniklerin araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi; geliştirilen çözüm önerileri arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi; taslak önerinin, toplanan veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması; tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelerin seçimi üzerinde durulur.

8. D. 1. 4. Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.

Tasarımın uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemeler temin edilerek imkânlar ölçüsünde tasarım modeli yahut prototipinin oluşturulması, öz değerlendirme sonucunda tasarımın tekrar geliştirilmesi üzerinde durulur.

8. D. 1. 5. Tasarladığı ürünü değerlendirir.

Ürün ergonomi, estetik, işlevsellik, yaratıcılık, özgünlük, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanım özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk, ekonomiklik gibi malzeme özellikleri ve yapılabilirlik açısından değerlendirilir.

8. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü (model veya prototip) yeniden yapılandırır.

Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarının önerilmesi ve ürünün yeniden yapılandırılması üzerinde durulur.

error: İçerik korunmaktadır !!