Teknoloji ve Tasarım Zümre 2024-2025

Teknoloji Tasarım Dersi Zümre toplantı tutanaklarıTeknoloji Tasarım Dersi Zümre toplantı tutanakları
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

2024-2025 eğitim öğretim yılı  Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri tarafından eğitim öğrettim yılının 1. ve 2. dönem başlarında ve sene sonlarında yapılan okul ve ilçe zümre toplantı tutanaklarını indirerek kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

2024-2025 – 1. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi  Zümre Toplantı Tutanakları 

Aşağıdaki linkleri tıklayıp, 1 dönem sene başı okul ve ilçe zümre toplantı tutanaklarını indirebilir,  kendinize göre düzenleyerek kullanabilirsiniz.


2024-2025 -2. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi  Zümre Toplantı Tutanakları

Aşağıdaki linkleri tıklayıp, 2 dönem sene başı  ve sene sonu zümre toplantı tutanaklarını indirebilir, kendinize göre düzenleyerek  kullanabilirsiniz..

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

NOT : 2024-2025 Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümre Tutanakları yenileri hazırlandıkça sayfaya eklenip güncellenmektedir.

Teknoloji Tasarım Zümresi

Teknoloji ve Tasarım dersi zümresi, Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerinin,  Teknoloji ve Tasarım dersinin eğitim-öğretim yılı içerisinde, dersin verimli bir şekilde birlik içerisinde alınan kararlar ışığında işlenebilmesi için yapılan toplantılardır.

Teknoloji ve Tasarım dersi zümre toplantıları eğitim öğretim yılının başında, ikinci dönem ve yıl sonunda yapılır. Sene başında ve sene sonunda yapılan ilçe zümre toplantılarında ise farklı okullardan öğretmenlerin toplantı yaptığı, dersle ilgili gündem maddelerinin tartışılıp kararların tutanak alındığı toplantıladır.

Teknoloji Tasarım Dersi Zümresi Gündem Maddeleri

Teknoloji ve Tasarım dersi gündem maddeleri olarak, yıl içerinde mevzuata bağlı olarak dersin nasıl işleneceği ile ilgili maddelerdir. Bu maddelerde, dersin planlanması, değerlendirmelerin nasıl yapılacağı, değerler eğitimi konuları, atölye çalışma ortamının koşulları, veli işbirliği, eksiklerin tespit edilip çözüm önerilerinin sunulması, sergi çalışmaları gibi konular tartışılır ve kararlar tutanak altına alınır. Teknoloji ve Tasarım dersi zümre öğretmenleri kararları bağlayıcıdır. Örneğin zümre toplantısında değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair alınan kararlara o okuldaki tüm öğretmenler uymakla yükümlüdür. Teknoloji ve tasarım dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi adına zümre toplantılarının yapılması önemli aynı zamanda yasal bir gerekliliktir.

1 – Açılış, yoklama

2 – Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi.

3 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlarının tespiti

4 – Yıllık Çalışma takviminin incelenmesi, çalışılacak iş günlerinin tespiti.

5 – Müfredat programında yer alan ünitelerin incelenmesi, ders planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması

  • Programda yer alan ünitelerin özellikleri,
  • Müfredat Programlarına göre ünitelerin dengeli olarak dağıtılması

6- 2212 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren

   “ Atatürkçülük ile ilgili konularının” yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi.

7 – Derste izlenecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

8 – Ders ile ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin tespiti ve zamanının belirlenmesi.

9 –Programda kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin tespiti

10 – Dersin özelliğine göre dershane, işlik, laboratuvar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.

11 – Geç kalan, devamsız olan öğrencilerin takip edilmesi ve okul idaresi ile iş birliği yapılması esaslarının belirlenmesi.

12 – Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen, “Bunu Ben Yaptım” zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.

13 – Öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması.

14 – Okul-aile-Veli işbirliğinin sağlanması.

15-  Zümrede tartışılan ve görüşülen gündem maddeleri ile ilgili kesinleşen konuların karara bağlanması

16 – Dilek ve Temenniler.

ARŞİV…

1. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi  Zümre Toplantı Tutanakları

2. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi  Zümre Toplantı Tutanakları

  1.  Teknoloji Tasarım 1. Dönem ilçe Zümre 2023-2024 İNDİR
  2.  Teknoloji Tasarım 1. Dönem okul Zümre 2023-2024   İNDİR
  3. Teknoloji Tasarım 2. Dönem okul Zümre 2023-2024   İNDİR
  4. Teknoloji Tasarım 2. Dönem yıl sonu Okul Zümresi 2023-2024   İNDİR
  5. Teknoloji Tasarım 2. Dönem yıl sonu İlçe Zümresi 2023-2024   İNDİR

1- Teknoloji Tasarım 1. Dönem ilçe Zümre 2022-2023  İNDİR

2- Teknoloji Tasarım 1. Dönem okul Zümre 2022-2023   İNDİR

1- Teknoloji Tasarım 2. Dönem okul Zümre 2022-2023   İNDİR

2- Teknoloji Tasarım 2. Dönem sene sonu Zümre 2022-2023   İNDİR


1- Teknoloji Tasarım 1. Dönem ilçe Zümre 2021-2022  İNDİR

2- Teknoloji Tasarım 1. Dönem okul Zümre 2021-2022   İNDİR


1- Teknoloji Tasarım 2. Dönem okul Zümre 2021-2022   İNDİR

2- Teknoloji Tasarım 2. Dönem sene sonu Zümre 2021-2022   İNDİR

error: İçerik korunmaktadır !!