7. D. Tasarım ve Teknolojik Çözüm

7. D. Tasarım ve Teknolojik Çözüm7. D. Tasarım ve Teknolojik Çözüm
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersinde, “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” alanı 5. ve son öğrenme alanıdır. Bu alanda, bir nevi yıl içerisindeki eğitim ve öğretimin sonuç ve meyvelerinin alındığı iki ünite içermektedir. Üniteler ile ilgili olarak  bilgi ve kazanımlar 

7.D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

7.D. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.

7. D. 1. 1. Tasarım problemini söyler.

7. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.

Doğru veri kaynaklarını kullanması, benzer örnekleri araştırarak problemin çözümüne yönelik mevcut çözümleri tartışması ve özgün tasarım fikrini geliştirmesi vurgulanır.

7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.

Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması, problemin çözümüne yönelik metod ve tekniklerin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öneriler arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi, tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelere karar verilmesi üzerinde durulur.

7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.

Örnek ürünlerin üretim süreçleri ve gerekli kaynakların incelenmesi; uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemelerin temin edilerek tasarımın modeli yahut prototipinin oluşturulması üzerinde durulur.

7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Tasarım özgün, estetik, işlevsel, ergonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir olması bakımından, sunu yapılarak iş birliği içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.

7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden yapılandırır.

7.D. 2. Bunu Ben Yaptım

Bu ünitede öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü gibi materyaller hazırlayarak da sergilerler.

7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar.

Sergilenecek ürün veya ürünler için tanıtım materyalleri (tanıtım kartı, afiş, el broşürü, kısa film, bilgisayar destekli sunum vb.) hazırlanır. 


error: İçerik korunmaktadır !!