7. Ç. İhtiyaçlar ve Yenilikçilik

7. Ç. İhtiyaçlar ve Yenilikçilik7. Ç. İhtiyaçlar ve Yenilikçilik
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

7. sınıf Teknoloji ve Tasarım dersinin 4.sü alanı olan İhtiyaçlar ve Yenilikçilik öğrenme alanı içerisinde yer alan iki üniteye ait bilgi ve kazanımlara ulaşabilirsiniz.

7.Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK

7.Ç. 1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Bu ünitede öğrencilerin; su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır.

7. Ç. 1. 1. Su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini açıklar.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini ifade ederken fosil yakıtların çevreye verdiği zararlardan bahsedilir.

7. Ç. 1. 2. Doğal kaynaklar yoluyla enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar.

Enerji dönüşümü ile ilgili olarak imkânlar çerçevesinde su, rüzgâr veya güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model veya maket tasarımı gerçekleştirilir.

7. Ç. 1. 3. Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar.

7.Ç. 2. Engelsiz Hayat Teknolojileri

Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu ünitede örneğin yardımseverlik ve sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.

7. Ç. 2. 1. Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarını ifade eder.

Bu konuyla ilgili daha önceden yayımlanmış kamu spotları izlenir, görsel-yazılı basındaki haber ve araştırma sonuçları incelenir.

7. Ç. 2. 2. Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini araştırır.

7. Ç. 2. 3. Özel gereksinimli bireyler için yaşama kolaylığı sağlayacak bir ürün çizerek tasarlar.

Tasarım oluşturulurken özel gereksinimli bireylere yönelik kullanılabilecek olumsuz ve rencide edici ifadelerden kaçınılmalıdır.


error: İçerik korunmaktadır !!