7. C. Yapılı Çevre ve Ürün

7. C. Yapılı Çevre ve Ürün7. C. Yapılı Çevre ve Ürün
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

7. sınıf Teknoloji ve Tasarım dersindeki, 3. öğrenme alanı “Yapılı Çevre ve Ürün” dür. Bu öğrenim alanında iki ünite vardır. Üniteler ile ilgili bilgi ve kazanımlar aşağıda verilmiştir.

7.C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

7.C. 1. Mimari Tasarım

Öğrencilerin, mimari tasarım eyleminin barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunu öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.

7. C. 1. 1. İşlevsel farklılıkların mimari tasarımda yapısal farklılıklara yol açtığını söyler.

Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, konferans salonu, mahkeme salonu, müze, tiyatro, spor salonu, cami vb.) farklı mekân tasarımları üzerinde durulur.

7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

Okul, hastane, müze, konut, kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz edilir.

7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafi şartlardaki hayat biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri, Beypazarı evleri, Harran evleri, Eğin mimarisi, iglular, pagodalar gibi yapılar üzerinde durulur.

7. C. 1. 4. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar.

Ormanlık bölge, dağlık bölge, çöl, kutup gibi farklı coğrafi/iklim koşullarına ve kişisel ihtiyaçlara uygun bir konut tasarlanarak sunulması sağlanır. Tasarımlar çizim veya maket ile gösterilir.

7.C. 2. Ürün Geliştirme

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.

7. C. 2. 1. Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.

7. C. 2. 2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.

7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.

Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir. Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Ülkemiz örneklemine uygun antropometri olmadığı ifade edilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.

7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.

7. C. 2. 5. Bir ürünün temel işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.

Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne (sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir.

7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden tasarlar.

7. C. 2. 7. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.

Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.

7. C. 2. 8. Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.

Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur.


error: İçerik korunmaktadır !!