7. sınıf Temel Tasarım Sunumu

7. sınıf Temel Tasarım Sunumu Slayt7. sınıf Temel Tasarım Sunumu Slayt
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıflarda “Temel Tasarım” ünitesinde; öğrencilerin fikirlerini tasarıma dönüştürürken,  sanat-tasarım eleman ve ilkelerini bu süreçte nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki  sunumu izleyebilirsiniz.

7.A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

🎬 7.A. 2. Temel Tasarım Sunumu için Tıklayınız

Bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.

7. A. 2. 1. Sanat/tasarım elemanlarını ifade eder.

Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken nasıl kullanılabileceği örnekler üzerinden gösterilir.

7. A. 2. 2. Sanat/tasarım elemanlarını bir ürün üzerinde gösterir.

İki veya üç boyutlu bir tasarım ürünü incelenebilir. Örneğin afiş tasarımları incelenirken çevre bilinci ve tasarruf gibi konularda sorumluluk değeri üzerinde durulur.

7. A. 2. 3. Tasarım ilkelerini bir ürün üzerinde göstererek açıklar.

Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir.

7. A. 2. 4. Çevresindeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar.

Ürün analizi ve fikir geliştirme sürecinden sonra bir tasarım ürünü çizim şeklinde yeniden yorumlanır.

7. A. 2. 5. Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.

Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim, boyama, kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma gibi bir yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulur. Ürün oluşturulurken örneğin sorumluluk değerine yer verilir.

 
Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürler…

error: İçerik korunmaktadır !!