7. sınıf Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu

7. sınıf Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu7. sınıf Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıf sonlarına doğru öğrenilen kazanımlar “Özgün Ürünümü Tasarlıyorum” ünitesinde proje olarak tasarlanıp – gerçekleştirilip ürüne dönüştürülür. Ürünü tasarlama süreci hakkında yönlendiren sunum çalışmasını indirerek kullanabilirsiniz.

7.D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

🎬 7.D.1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum Sunumu için Tıklayınız

Kazanımlar: Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır.

7. D. 1. 1. Tasarım problemini söyler.

7. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.

Doğru veri kaynaklarını kullanması, benzer örnekleri araştırarak problemin çözümüne yönelik mevcut çözümleri tartışması ve özgün tasarım fikrini geliştirmesi vurgulanır.

7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.

Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması, problemin çözümüne yönelik metod ve tekniklerin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öneriler arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi, tasarıma uygun araç-gereç ve malzemelere karar verilmesi üzerinde durulur.

7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.

Örnek ürünlerin üretim süreçleri ve gerekli kaynakların incelenmesi; uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemelerin temin edilerek tasarımın modeli yahut prototipinin oluşturulması üzerinde durulur.

7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Tasarım özgün, estetik, işlevsel, ergonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir olması bakımından, sunu yapılarak iş birliği içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.

7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden yapılandırır.

 
Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürler…