7. sınıf Ürün Geliştirme Sunumu

7. sınıf ürün geliştirme sunumu
Teknoloji Tasarım | Teknoloji Tasarım Dersi | Videolar Projeler Dokümanlar

Ergonomik, sağlam, dengeli, esnek, depreme dayanıklı ürün tasarımlarının amaçlandığı, Teknoloji ve Tasarım 7. sınıf Ürün Geliştirme ünitesi ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki linki tıklayıp sunumu izleyebilirsiniz. 

7.C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

🎬 7.C. 2. Ürün Geliştirme Sunumu için Tıklayınız

🎬 Ürün Geliştirme Ergonomi Sunumu için Tıklayınız

🎬 Ürün Geliştirme Yapısal Özellikler Sunumu için Tıklayınız

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.

7. C. 2. 1. Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.

7. C. 2. 2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.

7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.

Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir. Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Ülkemiz örneklemine uygun antropometri olmadığı ifade edilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.

7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.

7. C. 2. 5. Bir ürünün temel işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.

🎬 Ürün Geliştirme Mekanik Özellikller Sunumu için Tıklayınız

Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne (sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir.

7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden tasarlar.

7. C. 2. 7. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.

Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır. Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.

7. C. 2. 8. Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.

Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürler…

error: İçerik korunmaktadır !!