Ne aramıştınız?

teknoloji tasarım dersinin wikipediası...

All posts tagged rehberlik

Yeni Öğretim Programında Rehberlik

Kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek öğretim programlarında rehberlik çalışmalarının nihai amacını oluşturmaktadır. Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden; • Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, • Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları, • Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve . . . Read more