Ne aramıştınız?

teknoloji tasarım dersinin wikipediası...

All posts tagged konular

Teknoloji Tasarım Dersi Öğrenme Alanları, Üniteler ve Konular

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nda öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün veya performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği; proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme öğretme yaklaşımı benimsenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi . . . Read more